Dil - Kore Turizm Organizasyonu - Korenin Dünyaya Tanıtımına Yönelik Çalışma
Yükleniyor...
KTO

Kore’de kökleri eskiye giden Korece konuşulmaktadır. Her ne kadar Türkçe’nin de dahil olduğu Ural-Altay dil grubuna dahil olup olmadığı ve Japonca’yla olan akrabalığı tartışılsa da; Korece kendi dil ailesine sahip, yalıtılmış dillerden biri olarak kabul edilmektedir.

15.yy.’dan önce Korece yazmak için Çin alfabesi Hanja kullanırken, 1443 yılında Kral Sejong (1418-1450) tarafından daha kolay okuma ve yazmanın sağlanması için geliştirilen Hangeul adlı alfabe devreye girmiştir. Bugün okullarda her iki alfabe öğretilmektedir.