Sağlık Turizmi - Kore Turizm Organizasyonu - Korenin Dünyaya Tanıtımına Yönelik Çalışma
Yükleniyor...

Sağlık Turizmi

KTO

Sağlık Turizminin Anlamı 
Geleceğin dinamik endüstrisi olarak tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmekte olan sağlık turizmi, birçok ülkenin bu alana ilgi göstermesiyle hızlı bir gelişme yoluna girdi. Bu gelişme, kaçınılmaz olarak sağlık turizminin anlamı da etkiledi. Öyle ki yurt dışında tedavi olmak anlamındaki ‘tıbbi seyahat’ten sağlık ve turizmin birleştirildiği ‘tıbbi turizmi’e ve kapsamlı sağlık servisini kapsayan ‘wellness turizmi’ne kadar geniş hizmet alanı artık sağlık turizminin bünyesinde kabul edilmektedir.

‘Sağlık turizmi’, sağlık ile turizm hizmetleri arasında birleştirilmiş bir kavramla tanımlansa da; bu tanım üzerine kesin ve net bir uzlaşma yoktur. Bu kavram, en genel anlamıyla, sağlığın korunması/sağlık turizmi (health tourism), tıbbi turizm (medical tourism), tıbbi seyahat (medical travel), ‘well-being’ turu (well-being tour), ‘wellness’ turizmi (wellness tourism), iyileşme turu (healing tour) vb sözcüklerle harmanlanarak kullanılmaktadır. Sağlık turizminin kategorileri arasında merkeze sadece sağlık hizmetlerinin alındığı hizmetlerin yanı sıra; doğanın ön planda olduğu turizm faaliyetleri, zihinsel antrenman faaliyetleri, stres kontrolü ve ruhu rahatlatmaya yönelik eğlence faaliyetleri, tıp dışı sağlığın yerine getirilmesi faaliyetleri vb gibi alt dallar da mevcuttur.

Küresel Pazar
Sağlık turizmi, turistlerin ikamet süresinin uzun, masraflarının da pahalı olmasından dolayı 21.yy.’ın lüks turizmi seçenekleri arasında yer almaktadır. İlk olarak Singapur ve Tayland’da başlayan bu turizm türünde dünya çapında hızlı büyüme görülmekte olup, 2012 yılında tıbbi turizm için kendi ülkesinden ayrılan turist sayısı 5.6 milyon kişiye ulaşmıştır. Bu hızlı gelişim sayesinde sağlık turizminin mali hacmi 2012 yılında yaklaşık 10 milyar dolara ulaşmış ve 2004 yılına göre yaklaşık 2.5 kat artış göstermiştir. Bu miktarın 2019 yılında 33 milyar dolar olması beklenmektedir.

Kore Sağlık Turizminin Durumu
Kore sağlık turizmi pazarı, Mayıs 2009 yılında tıp kanunu düzeltilerek yabancı hasta teşvik hareketinin izin verilmesinden bu yana, sağlık turizmini aktifleştirme politikaları üzerinde sıkı bir şekilde çalışan ekibin pazarlama çalışmaları sayesinde hızla gelişmektedir.

*Ülkelere Göre Kore’ye Tıbbi Turizm Amaçlı Gelen Turistlerin Durumu

Kore Sağlık Turizmi Eğilimi
2015 yılında 1.547 kişiye yönelik uygulanan tıbbi turizm memnuniyet araştırılmasında, ilk başta sağlık hizmetleri veya sağlık hizmeti ve turizm amacıyla ülkeye gelen turistlerin oranı %64.3’tür. Önceden sağlık hizmeti alma düşüncesinde olmayan ama ülkeye geldikten sonra sağlık hizmetlerinden yararlanan turistlerin oranı %29.5 olarak belirlenmiştir. Yaşlara göre incelendiğinde, 60 yaş ve üzeri turistler %77.8’lik bir rakamla ‘sağlık hizmeti alma düşüncesi ile ülkeye gelenler’ arasında en yüksek orana sahip gruptur. 29 yaş ve altı turistler ise %34.5 oranıyla ‘başka sebeplerle ülkeye giriş yaptıktan sonra sağlık hizmetlerinden yararlananlar’ arasındaki en kalabalık yaş grubunu oluşturmaktadırlar.

Ülkelerine göre turistler sınıflandırıldığında Çinli turistlerin‘sağlık hizmetlerinden yararlanma ve turizm’, Rus ve Kazak turistlerin ‘sağlık hizmetlerinden yararlanma’; Amerikalı ve Japon turistlerin ‘başka sebeplerle ülkeye giriş sonrası sağlık hizmetinden yararlanma’ cevabını verdikleri gözlenmiştir.

Tedavi tiplerine göre estetik ameliyat durumlarında sağlık hizmetinden yararlanma hedefi %82.3 ile en belirgin rakama sahiptir. Estetik ameliyatların dışında genel ameliyat amacı güden hastaların, turizm amacını gözetmeksizin sadece sağlık hizmetlerinden yararlanma amacı ile hastaneye yatan turistler arasında en yüksek orana sahip oldukları görülmektedir. Bu sebeple sağlık hizmetlerine duyulan talebin ciddi mahiyeti göz önüne bulundurularak farklı turizm ürünlerinin gelişmesi gerekmektedir. 

Tıbbi turizm aracılığıyla Kore’ye gelen yabancı turistlerin Kore’yi seçme sebepleri arasında ‘Sağlık Ekibinin Üstün Tıbbi Becerileri’ en yüksek orana sahiptir. Bununla beraber çıkan sonuçlarda ‘Sağlık Kuruluşları Güvenirliği (%56.0)’, ‘En İyi Tıbbi Cihazlar ve Tesisler (%40.1)’, ‘Yabancı Hastalar Hedefli İnsan Hizmetleri Altyapısı (%31.7)’ gibi nedenler de önemli arz etmektedir. Ülkeler arası yapılan araştırmada Rusya’nın ‘En Yüksek Tıbbi Cihaz ve Tesis’, Japonya’nın ‘Uygun Fiyatlar ve İletişim Kolaylığı’, Amerika’nın ‘Uygun Fiyat Seviyeleri’ cevapları ilk sıralarda yer almıştır.

Kore Sağlık Turizm Pazarı Rekabeti
Kore sağlık turizmi pazarında, hükümetin destek politikasının önde gelen ileri tıbbi teknolojisine sahip olmasının yanı sıra bir o kadar da düşük fiyat ve hızlı hizmetin öne çıkarılmasıyla rekabet daha da artmıştır. Fakat dünya çapında sağlık turizmi pazarının büyümesiyle yakın ülkelerde tıbbi amaçlarla gelen turistleri teşvik etmeye yönelik rekabeti artmakta ve yasadışı araçların üretilmesi gibi sağlık turizminin canlandırılmasını tehlikeye atan ciddi engeller ön plana çıkmaktadır. Kore’nin önde gelen sağlık turizmi alanlarından birisi, başlıca hastalıklardan olan kanserin tedavisine dairdir. Kore’de kanser tedavisi görenlerin hastalığa yakalandıktan sonraki 5 yıl boyunca yaşama oranı ve karaciğer nakli başarı oranı Amerika’dan daha yüksek olduğuna dair görüşler mevcuttur. Mide kanserine yakalanan hastaların 5 yıl sonraki yaşama oranlarına bakıldığında, bu rakamın Kore’de %73.1, Amerika’da ise  %29.3 olduğu gözlenmiştir. Son zamanlarda genç kadınlarda rastlanan guatr kanserinde ise 5 yıl sonraki yaşama oranı Kore’de %100’e ulaşmıştır. OECD istatistiklerinde de rahim ağzı kanseri hastalarının 5 yıl sonraki yaşama oranında Kore, dünyada 2. sırada yer almıştır.

Kore’yi ziyaret eden yabancı hastaların sayısı sürekli olarak artmaktadır. Bu rakam 2009 yılında 60.201 kişi iken, 2012 yılında 159.464’e, 2015 yılında ise 296.889’a ulaşmıştır. Yabancı hastaların tedavi gelirleri 2015 yılında 6.7 milyar won olmuş ve 2009 yılına kıyasla ortalama %51.8 oranında büyüme sağlanmıştır. Ayrıca 2018 yılında tıbbi turizm için Kore’ye gelecek olan turist sayısının 790.000, sağlık turizm pazarının da 8.7 milyar dolar olması beklenmektedir.

Detaylı İngilizce bilgi için tıklayınız.

Muayene programlarını görmek için tıklayınız.