Tarih - Kore Turizm Organizasyonu - Korenin Dünyaya Tanıtımına Yönelik Çalışma
Yükleniyor...

Kore Tarihi

Her ne kadar Kore’nin kuruluş mitolojisi MÖ 2333 yılına gitse de, bölgede Alt Paleolitik Dönem’e (2.400.000 ile 200.000 yıl öncesini kapsayan zaman dilimi) ve Jeulmun Çömlekçilik Dönemi (MÖ 8000-1500) adı verilen dönemlere ait arkeolojik bulgulara rastlanmıştır.

Sözlü ve yazılı tarih anlatılarına göre Kore’de kurulan krallıklar kimi zaman güçlü bir hegemonya göstermiş, kimi zamansa daha küçük devletlerin kendi aralarında savaşları ve ittifakları gündeme gelmiştir.

Yaklaşık 2000 yıl önce başlayan ve 6 yüzyıl boyunca süren Üç Krallık Dönemi, Goguryeo, Baekjae ve Silla isimli üç farklı krallığın Kore Yarımadası için savaştığı dönemdir. MS 7.yy’da birleşen bu krallıkların hüküm sürdüğü döneme Birleşik Silla (676-935) denmektedir.

İç çatışmalarla yıkılan bu imparatorluktan sonra yüzyıllar boyunca değişik devletler Kore Yarımadası’ndaki topraklar için çarpmış; uzun süreli birlik ancak Joseon Hükümdarlığı (1392-1910) zamanında yaşanmıştır.

Japon İşgali’nin ardından (1910-1945) bağımsızlığını kazanan Kore, savaşın bitiminden üç yıl sonra 38. Paralelden itibaren ikiye bölünmüştür. Kuzey Kore komünizm ile yönetilirken, Kore Cumhuriyeti adıyla anılan Güney Kore liberal politikaları benimsemiş; gerçekleştirdiği sanayi devrimiyle dünyanın sayılı ekonomilerinden biri haline gelmiştir.